Στοιχεία επικοινωνίας ξενοδοχείου

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή δυνατότητες κρατήσεων.
Μπορείτε να μας βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ξενοδοχείο Πορφυρόν

Γιάννης και Ρίτα Κυρλιγκίτση

Άνω Πεδινά
Ζαγόρι, T.K. 44007, Ιωάννινα

Τηλ. 26530 71579
Κιν. 6945 783290

email: porfyron.hotel@gmail.com

facebook Hotel Porfyron Greece