Τιμές δωματίων

Ακολούθως θα βρείτε ένα πίνακα με τις τιμές δωματίων τού ξενοδοχείου Πορφυρόν. Μπορείτε να κάνετε κλικ πάνω στο κάθε δωμάτιο για να επισκεφθείτε την σχετική σελίδα.

Καλοκαιρινή περίοδος Χειμερινή περίοδος Γιορτές
Δωμάτια B&B Ημιδιατροφή B&B Ημιδιατροφή B&B
Αστράκα € 65,00 € 100,00 € 60,00 € 95,00 € 75,00
Γκαμήλα € 75,00 € 110,00 € 70,00 € 105,00 € 85,00
Μιτσικέλι € 80,00 € 115,00 € 75,00 € 110,00 € 90,00
Πίνδος € 75,00 € 110,00 € 70,00 € 105,00 € 85,00
Σμόλικας € 70,00 € 105,00 € 65,00 € 100,00 € 80,00
Στούρος € 80,00 € 115,00 € 75,00 € 110,00 € 90,00
Τύμφη € 80,00 € 115,00 € 75,00 € 110,00 € 90,00
Τραπεζίτσα € 75,00 € 110,00 € 70,00 € 105,00 € 85,00
Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterGoogle+Email to someone